Πολιτική απορρήτου

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση από την JB Digital Partners OÜ (με έδρα την Εσθονία ) και την Fast Charging LTD (με έδρα τη Βουλγαρία) (εφεξής ξεχωριστά - η "Εταιρεία" ή "εμείς", "εμάς", "μας", "μας", κ.λπ.) των Προσωπικών σας Δεδομένων που μας παρέχετε κατά την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου my.trade4coins.com (εφεξής - ο "Ιστότοπος"), της πλατφόρμας ανταλλαγής και άλλων σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω του ιστότοπου (εφεξής - "Υπηρεσίες"). Η παρούσα Πολιτική καθιερώνει την ευθύνη μίας από τις προαναφερθείσες Εταιρείες, ανάλογα με το σε ποια Εταιρεία εξυπηρετείστε ως Πελάτης (ανατρέξτε στη συμφωνία μας με τον Πελάτη).

Οι "προσωπικές πληροφορίες" αναφέρονται σε πληροφορίες που ταυτοποιούν ένα άτομο, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οικονομικές πληροφορίες και τραπεζικά στοιχεία. Οι "προσωπικές πληροφορίες" δεν περιλαμβάνουν ανώνυμα ή/και συγκεντρωτικά δεδομένα που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο χρήστη. Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι να περιγράψει:

Ελέγχουμε τους τρόπους συλλογής των Προσωπικών σας Πληροφοριών και καθορίζουμε τους στόχους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες. Είμαστε "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων" κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής "ΓΚΠΔ") και άλλων εφαρμοστέων ευρωπαϊκών νόμων που αφορούν την προστασία δεδομένων.

 2. ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα ορισμένες πληροφορίες υπολογιστή, συσκευής και περιήγησης όταν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται για την παροχή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις ενέργειες και τα πρότυπα περιήγησης των χρηστών μας και δεν ταυτοποιούν προσωπικά άτομα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ενδέχεται να συλλαμβάνουμε, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με άλλο τρόπο πληροφορίες σχετικά με εσάς, ακόμη και αν εγκαταλείψετε τη συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής αίτησης ή φόρμας εγγραφής.

B. ΧΡΉΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΌΜΟΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου. Τα cookies συνήθως αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες που προσφέρουμε και το υλικό στον Ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στον Ιστότοπό μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

C. ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

Δεν πραγματοποιούμε παρακολούθηση της συμπεριφοράς των δραστηριοτήτων ενός πελάτη στον Ιστότοπό μας ή σε διαφορετικούς Ιστότοπους, ούτε επιτρέπουμε τη συλλογή δεδομένων τρίτων μέσω των υπηρεσιών μας. Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] για να εξαιρεθείτε.

3. ΑΠΟΚΆΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους και σε νομικές και ρυθμιστικές αρχές και να μεταβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως περιγράφεται παρακάτω:

A. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΊΤΟΥΣ

Κατά τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας, ενδέχεται να μοιραστούμε ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Οι πληροφορίες σας δεν θα πωληθούν, ανταλλαγούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από την παροχή Υπηρεσιών ή όπως απαιτείται από το νόμο. Με τη χρήση ενός Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών συναινείτε στη γνωστοποίηση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες επισκέπτη ενδέχεται να παρέχονται σε τρίτους για μάρκετινγκ, διαφήμιση ή άλλες χρήσεις. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της εταιρείας δεσμεύονται συμβατικά να προστατεύουν και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αποκαλύφθηκαν, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται διαφορετικά από το νόμο. Διασφαλίζουμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη θα δεσμεύονται από όρους όχι λιγότερο προστατευτικούς από εκείνους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ή από εκείνους στους οποίους υπόκειμε βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων.

B. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αρχές επιβολής του νόμου, αρχές προστασίας δεδομένων, κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλες αρχές όταν:

C. ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΔΙΑΒΙΒΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή οι πάροχοι υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μεταφέρουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες μεταξύ αυτών των κέντρων δεδομένων. Οι εν λόγω μεταφορές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις και πραγματοποιούνται μόνο μέσω προστατευμένων διαύλων.

D. ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΣΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΆΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΊ ΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΤΌΠΟΙ

Περιστασιακά, ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει αναφορές ή συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Εξωτερικοί ιστότοποι"). Δεν ελέγχουμε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτούς. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τους Εξωτερικούς ιστότοπους που αναφέρονται ή συνδέονται με τον ιστότοπο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του περιεχομένου των ιστότοπων, των πολιτικών, των αποτυχιών, των προωθητικών ενεργειών, των προϊόντων, των υπηρεσιών ή των ενεργειών ή/και οποιωνδήποτε ζημιών, απωλειών, αποτυχιών ή προβλημάτων που προκαλούνται, σχετίζονται ή προκύπτουν από αυτούς τους ιστότοπους. Οι εξωτερικοί ιστότοποι έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές, τους κανόνες, τους όρους και τους κανονισμούς κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Επιδιώκουμε να προστατεύουμε την ακεραιότητα του ιστότοπού μας και καλωσορίζουμε κάθε σχόλιο σχετικά με τις εξωτερικές πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τις υποχρεώσεις μας για την τήρηση αρχείων κ.λπ.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Εντός 40 ημερών από την παραλαβή του γραπτού αιτήματός σας, θα σας παράσχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν και σε ποιον κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να είναι απαραίτητες προκειμένου να δώσουμε τη δέουσα απάντηση στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συμφωνείτε με αυτό το δικαίωμά μας. Επίσης, εάν επιθυμείτε να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε και να αποκλείσετε ανακριβή ή/και εσφαλμένα δεδομένα, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε επιβεβαίωση των σωστών δεδομένων από εσάς, για παράδειγμα, επίσημα έγγραφα που περιέχουν τέτοια δεδομένα.

Σημειώστε ότι εάν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά την αίτησή σας στο τηλεφωνικό κέντρο, ή σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών σχετικά με την ταυτότητά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας, μεταξύ άλλων με προσωπική εμφάνιση στο γραφείο μας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αποφύγουμε την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών σε ένα πρόσωπο που μπορεί να διαπράξει την ταυτότητά σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ειδικότερα, μια τέτοια περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας ή συναλλαγής ή προσδιορίζονται σε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο κ.λπ. Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ξεχαστείτε και να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τους διακομιστές μας. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, θα διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε, εκτός από τις Προσωπικές Πληροφορίες που είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή του δικαιώματος να ξεχαστούν, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και έχουμε ειδικό δικαίωμα να καταγγείλουμε όλες τις τρέχουσες συμφωνίες μας μαζί σας με την εφαρμογή των νομικών συνεπειών της καταγγελίας αυτής, και αναγνωρίζετε αμετάκλητα το δικαίωμά μας αυτό.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ξεχαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρουσιάσετε το έγγραφο ταυτότητάς σας, μεταξύ άλλων και απευθείας στα γραφεία μας.

6. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών σας Πληροφοριών και να προστατεύσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από απώλεια, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Καταλόγους και βάσεις δεδομένων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Τεχνολογία Secure Sockets Layered (SSL) για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σας είναι πλήρως κρυπτογραφημένες και αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου με ασφάλεια.

Περιορισμένη πρόσβαση σε διακομιστές φιλοξενίας με χρήση 2FA και κρυπτογράφηση κίνησης

Όλες οι οικονομικά ευαίσθητες ή/και πιστωτικές πληροφορίες μεταδίδονται μέσω τεχνολογίας SSL και κρυπτογραφούνται στη βάση δεδομένων μας. Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, και το προσωπικό αυτό υποχρεούται να αντιμετωπίζει τις πληροφορίες ως άκρως εμπιστευτικές. Τα μέτρα ασφαλείας θα επανεξετάζονται τακτικά υπό το πρίσμα των νέων και σχετικών νομικών και τεχνικών εξελίξεων.

7. ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με την επιφύλαξη των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας για την τήρηση αρχείων, θα διατηρούμε λογαριασμό και άλλες Προσωπικές πληροφορίες για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά τη λήξη της αντίστοιχης συμφωνίας.

8. ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αναθεωρηθεί, τροποποιηθεί, ενημερωθεί ή/και συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας. Όταν πραγματοποιούμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα ειδοποιούμε όλους τους χρήστες στον Ιστότοπό μας και θα διαθέτουμε την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου στον Ιστότοπό μας.

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Για να ασκήσετε όλα τα σχετικά δικαιώματα, ερωτήματα ή καταγγελίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα προστασίας δεδομένων μεταξύ εσάς και εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε σε πρώτη φάση με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση [email protected]